ปีการศึกษา 2560

monitor_accessories_information_highway_md_wht

การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านแผน การประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

Plan and Information Technology (IT)

(ส.ค.60-ก.ค.61)

1.1

Plan : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสาร   โครงการ  |  ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ  |

16 พฤศจิกายน 2560

1.2

IT : โครงการสัมมนาจัดการความรู้ HPE Solution Technology Update จัดโดย บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสาร  |  โครงการ  |  รายงานสรุปของผู้เข้าร่วม  

 

1.3

IT : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft Office 365 จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสาร  |  โครงการ  |  ผู้เข้าร่วม   ประมวลภาพ  |

 

1.4

IT : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 มกราคม 2561

 

เอกสาร  |  โครงการ  |  ผู้เข้าร่วม   ประมวลภาพ  |

 

 

 

 

2.

QA (Quality Assurance) - EdPEx (Educational Criteria for Performance Excellence)

2.1

EdPEx : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสาร |  โครงการ  | คณะกรรมการประเมิน  | ประมวลภาพ |

30-31 ตุลาคม 2560

2.2

EdPEx : โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 1) โดย สกอ.
เอกสาร |  โครงการ  | ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ |

14 ธันวาคม 2560

2.3

EdPEx : โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) โดย สกอ.
เอกสาร |  โครงการ  | ผู้เข้าร่วม  | ประมวลภาพ |

14 กุมภาพันธ์ 2561