วิธีการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. Desktop

Line Callout 3: เปิด Icon Computer       

 

 

2. เข้าสู่ server ของภาควิชา/หน่วยงาน

Line Callout 3: ftp://web.agri.cmu.ac.th/web/
 


         

 

3. ใส่ User name และ Password ตามที่กำหนดสิทธิ์ให้

กด Log On

 

 

4. ดำเนินการ upload-download เอกสาร

 

Line Callout 3: เครื่องของตนเอง

Line Callout 3: เครื่อง web server

Right Arrow: Upload ไฟล์ให้ลงใน Folder ชื่อ SAR > 2554

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ upload-download ไฟล์

เพื่อจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา

(ปีการศึกษา 2553)

(ใช้ username/password ตามระบบ server ของคณะ)

 

1.         ปทิตตา

กันต์กวี

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

2.         ปิยะนุช

ยอดเพชร

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.         สมชาย

แจ๋วเจริญกุล

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

4.         แสงดาว

แบนซิเกอร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

5.         นันทรัตน์

ก้อนใจ

ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

6.         พนมศักดิ์

พรหมบุรมย์

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ใช้ server ของ mcc)

7.         นิธิ

ไทยสันทัด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

8.         อลงกต

สิทธิโชค

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Admin)

9.         สากันย์

สุวรรณการ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (Admin)