IT Clinic
Wireless Network คลินิกเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือวิธีการแก้ปัญหา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ทุกปัญหา ?   มีคำตอบ...   มีคำถาม..   ติดต่อ... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 4077
ดูหัวข้อทั้งหมดที่นี่
  การหาค่า MAC Address

1. คลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Run...
ขั้นตอนที่ 1

2. พิมพ์ cmd ลงไปในช่อง แล้วคลิกปุ่ม OK
ขั้นตอนที่ 2

3. พิมพ์ ipconfig /all ลงไปดังรูป แล้วกดปุ่ม Enter
ขั้นตอนที่ 3

4. ผลลัพธ์ก็จะแสดง MAC Address ของ Wireless Network Card ออกมา (บรรทัดที่ mouse ชี้อยู่)
ขั้นตอนที่ 4

  MAC Address
MAC Address(หรือ Physical Address) คือหมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย ทำหน้าที่เสมือนเลขประจำตัวของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลย การเข้าสู่ระบบเครือยข่ายไร้สายบางแห่ง อาจใช้วิธีตรวจสอบจากหมายเลขอ้างอิงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ไม่ซ้ำกัน จึงทำหน้าที่เสมือนเลขประจำตัวของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic