IT Clinic
Wireless Network คลินิกเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือวิธีการแก้ปัญหา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ทุกปัญหา ?   มีคำตอบ...   มีคำถาม..   ติดต่อ... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 4077
ดูหัวข้อทั้งหมดที่นี่
  การสร้างเครือข่ายไร้สาย
สำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายนี้ เราสามารถสร้างเองได้ไม่ยากทั้งในบ้าน หรือใน Office ซึ่งผมขอนำตัวอย่างระบบ Wireless Lan แบบง่ายๆ ที่ผมทำขึ้นเองมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่ามันทำงานอย่างไร และมีการติดตั้งอย่างไร

   

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบเครือข่ายไร้สายขนาดเล็กของผมเองนั้น ก็เนื่องจากต้องการการทำงานที่มีอิสระคล่องตัวมากขึ้น และไม่ต้องการเจาะกำแพงเพื่อเดินสาย Lan ในการเชื่อมคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกัน และยังต้องการใช้เครื่อง Pocket PC ในการทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายที่วางเอาไว้ในการโอนถ่ายข้อมูล หรือการใช้ Internet เพื่อรับส่ง email ได้อย่างคล่องตัว

ผมวางระบบคร่าวๆ ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์ PC ลง Windows XP ต่อเข้ากับ Switch Hub เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ Internet
2. คอมพิวเตอร์ Notebook ลง Windows XP เอาไว้สำหรับการทำงานร่วมกับ PC เครื่องหลัก และต้องการใช้ Internet ร่วมกับเครื่องหลักด้วย
3. เครื่อง Pocket PC


อุปกรณ์ที่จะต้องการเพิ่มสำหรับการต่อ Wireless Lan

1. Access Point จากระบบนี้ผมใช้ ของ Linksys (ราคาเครื่องละประมาณ 3,000 บาท)
2.Wireless Network PC Card ในระบบนี้ผมใช้ของ Linksys (ราคาประมาณ 1600 กว่าบาท)
3.สาย Lan เชื่อมระหว่าง PC ไปยัง Access Point (ราคาเส้นละ 50 บาท)
4.Lan Card แบบ PCI ของ SMC สำหรับติดตั้งใน PC (ราคาประมาณ 300 บาท)การติดตั้ง

ขั้นตอนแรกก็ให้เสียบสาย Lan เข้ากับ Card Lan ที่เครื่อง PC ก่อนแล้วปลายสายอีกข้างก็นำมาเสียบเข้ากับตัว Access Point ซึ่งที่ตัว Access Point นี้จะต้องใช้ไฟในการทำงานด้วย โดยจะมีช่องเสียบ Adapter แปลงไฟ อยู่ด้านหลังเหมือนในรูป

   

สำหรับการติดตั้งของ AP ( Access Point ) ของยี่ห้อ Linksys จะทำได้ค่อนข้างง่ายมาก เมื่อเสียบทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ทำการเริ่ม Install โปรแกรม Wizard เพื่อทำการ Set up ระบบ โดยเราแทบจะไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Network อะไรมากมาย โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำการ set up ให้เกือบหมด
  ความปลอดภัยของข้อมูล
ขั้นตอนการ set up จะเห็นว่ามีหัวข้อ Security ดังนี้

1. การเปิดค่า WEP ย่อมาจาก Wired Equivalent Privacy ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสและทำงานร่วมกับ Secret Key ซึ่งใช้ในเวลาส่งข้อมูลออกไป และทางฝั่งเครื่องรับก็จะต้องมีกุญแจ WEP ด้วยเช่นกันเพื่อใช้ในการถอดรหัสของข้อมูลที่ได้รับ

2. การกำหนดค่า MAC address ซึ่ง Wireless Lan Card แต่ละตัวก็จะมีค่า MAC address ต่างกันไป คล้ายกับ serial เครื่องนั่นหละครับ ดังนั้นในระบบ Lan ไร้สายที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะอนุญาต ให้เฉพาะเครื่อง Notebook และ Pocket PC เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ามาต่อ Internet หรือในทางกลับกันกำหนดให้ไม่มีสิทธ์เข้ามาในระบบ Network ก็ได้ (ค่า Mac address นี้จะมีเขียนไว้หลัง Wireless Lan card หรือเครื่อง Windows XP สามารถดูาค่า MAC Address ที่นี่ )
  ประโยชน์ของ Wirelss Lan
ประโยชน์ภายในบ้านหรือใน office (In Door)

อันดับแรกขอเล่าประโยชน์ในแง่ของ Notebook หรือ PC ก่อนนะครับ ประโยชน์ก็คือเราสามารถยก Notebook ไปทำงานที่ไหนก็ได้ภายในบ้านหรือใน office โดยไม่ขาดการติดต่อจากโลก Internet การใช้งานยังสามารถแชร์ Drive ต่างๆ ของเครื่องระหว่างสองเครื่อง โดยเราสามารถเข้าไปดึงไฟล์ต่างๆ จากอีกเครื่องไปไว้อีกเครื่องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หรือแม้แต่ การแชร์ตัว Hardware ก็ยังทำได้เช่นกัน เช่นมีการแชร์เครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย หรือหากเครื่องใดครื่องหนึ่งมี Drive DVD เราก็สามารถนำแผ่น DVD ใส่ไว้ที่เครื่องที่มี Drive DVD และสามารถไปเปิดดูได้จากเครื่องที่ไม่มี Drive DVD ก็ได้

อันดับสองประโยชน์ในแง่การใช้งาน Pocket PC ที่เป็น Wireless Lan เราสามารถใช้งานด้าน Internet ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ความเร็วในการเชื่อมต่อสู่ Internet นั้นจะเป็น speed ความเร็วเดียวกันกับบนตัว PC สามารถเปิดเว็บไซด์ต่างๆ หรือเช็ค Email รับ/ส่ง ได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม speed ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณของ Wi-Fi ด้วยว่าสัญญาณอ่อนหรือไม่

ประโยชน์ภายนอกสถานที่ (Out Door)

ในปัจจุบันการให้บริการ Internet สาธารณะแบบไร้สายได้มีมากขึ้น ซึ่งในต่างประเทศเขาก็จะเรียกว่า Hot spot โดยเพียงแต่เราเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีการเปิดบริการ อินเตอร์เน็ตไร้สาย แบบ Wi-Fi ซึ่งมีทั้งแบบคิดค่าบริการและแบบฟรี ซึ่งผู้ใช้เพียงแต่นำเครื่อง Pocket PC หรือ Notebook ที่มีระบบ Wireless Lan เข้าไปยังบริเวณสถานที่ที่ให้บริการ ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที

หากจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกขึ้นมากโดยเฉพาะการนัดพบปะเพื่อคุยเรื่องงาน ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้งานด้าน Interenet เราก็สามารถนัดลูกค้าไปเจอตามสถานที่ ที่มีบริการ Internet ไร้สายก็ได้ หรือหากต้องการทำงานเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องกลับไป office หรือที่บ้าน เพื่อหาสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเข้า Internet ก็เพียงแต่แวะตามสถานที่ที่มีบริการ ก็สามารถใช้งาน Internet แบบไร้สายได้แล้วครับ
บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic