IT Clinic
Wireless Network คลินิกเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือวิธีการแก้ปัญหา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ทุกปัญหา ?   มีคำตอบ...   มีคำถาม..   ติดต่อ... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 4077
ดูหัวข้อทั้งหมดที่นี่
  การแก้ไขช่องโหว่ Wi-Fi ใน XP/2000

มีการสาธิตในงานประชุม ShmooCon ของเหล่าแฮคเกอร์ที่จัดให้มีขึ้นณ. กรุงวอชิงตันดีซี เกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบไร้สาย บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows

วิธีที่การป้องกัน

1. เปิดการทำงานของไฟร์วอล (รวมถึงเวอร์ชันที่มากับ Windows XP ด้วย)2. ปิดการเชื่อมต่อไร้สาย เมื่อไม่ได้ใช้งาน
3. เปลี่ยนค่ากำหนดการเชื่อมต่อไร้สายในโน้ตบุ๊กของคุณเป็น "infrastructure networks" เท่านั้น

บริการ
หลักเกณฑ์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ประเภทบริการ
การให้คำปรึกษาปัญหา
เว็บหน่วยงาน
การฝึกอบรม
คลังข้อมูล
สถิติบริการต่างๆ
ระบบเครือข่าย
สถิติการใช้งานเครือข่าย
รายงานปัญหาการใช้งาน
ตรวจสอบ IP หน่วยงาน
เครือข่ายไร้สายคณะ
เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับศูนย์
ติดต่อศูนย์
วัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666

    Nedstat Basic