กลับไปสู่หน้าหลัก เกี่ยวกับผู้สอน แบบเรียน แบบทดสอบแต่ละบท ถาม-ตอบข้อข้องใจ อย่าลืมเข้ามาชมได้นะครับ


 แบบเรียนกระบวนวิชา 359311

  กระบวนวิชา 359311 | ข้อมูลกระบวนวิชา | แผนการสอน | เอกสาร |  
 
 เอกสารกระบวนวิชา 359311
บทที่
เรื่อง
ผู้สอน
ประเภทแฟ้มข้อมูล

HTML
  
Power Point

PDF
Power Point
1
เซลล์และอวัยวะในเซลล์
77 KB  42 KB  94 KB 
2
ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช
230 KB  80  KB 139 KB 
3
เอนไซม์
82 KB  107 KB  229 KB 
4
การสังเคราะห์แสง
155 KB  3,968 KB  1,838 KB 
5
การหายใจ
69 KB  1,443 KB  1,356 KB 
6
การเจริญเติบโตและการพัฒนา
96 KB  4,137 KB  3,561 KB 
7
การพักตัวของพืช
58 KB  458 KB  658 KB 
8
การตอบสนองต่อแสง
119 KB  751 KB  838 KB 
9
การออกดอก
349 KB  9,481 KB  6,423 KB 
10
ฮอร์โมนพืช

ดนัย บุณยเกียรติ

464 KB   5,833 KB  4,445 KB