วิธีการเพาะเมล็ด

     การเพาะเมล็ดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก่อนการย้ายกล้า สำหรับนำไปปลูกต่อไปนั้น เรียกว่า indirect seeding นิยมใช้กับเมล็ดที่มีราคาแพง ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากในระยะแรก

 
 

    เป็นวิธีที่กระทำได้โดยการเตรียมวัสดุเพาะ ที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด เช่น ทรายหยาบ ผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นวัสดุที่ใช้ได้ดีเหมาะสมกับเมล็ดที่งอกได้เร็ว และใช้เวลาน้อยในการเลี้ยงดูต้นกล้า

    สำหรับภาชนะที่ใช้เพาะเมล็ด ควรมีลักษณะแบน หน้ากว้าง มีรูระบายน้ำออก ได้สะดวก เช่น ตะกร้าพลาสติกที่ปูพื้นด้วยกระดาษ ป้องกันการรั่วไหล ของวัสดุ ใส่วัสดุเพาะให้อยู่ต่ำ กว่าระดับขอบภาชนะครึ่งนิ้ว ทำเป็นร่องลึกด้วยไม้ ยาวสำหรับการหยอดเมล็ดเป็นแถวเพื่อความสะดวก ในการย้ายกล้าหรือป้องกันกำจัดโรคเข้าทำลาย ต้นกล้าได้ง่าย

 
 
 
 
 
 

   

 หลังจากหยอดเมล็ดให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมแล้ว จึงกลบด้วยวัสดุพอประมาณ จากนั้นอาจใช้กระดาษตัดให้พอดี กับด้านบนวัสดุปิดทับไว้ เพื่อช่วยรักษาความชื้นให้สม่ำเสมอ และเป็นการกระจายตัวของน้ำที่รดได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ทำให้ เมล็ดถูกกระแทกโดยตรง การรดน้ำในระหว่างการงอกต้องทำ อย่างสม่ำเสมอ หลังจากเมล็ดเริ่มงอกแล้วต้องเอากระดาษ ที่ปิดทับไว้ออกทันที เพื่อไม่ให้ต้นกล้าได้รับอันตราย