วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


ประเพณีรับน้องรถไฟประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Last update 28/05/2554
 

 

     ประเพณีรับน้องรถไฟประจำปีการศึกษา 2554
 
 

             งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเพณีรับน้องรถไฟประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเดินทางมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ และเข้ารับการต้อนรับน้องใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้การต้อนรับ  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


 

รูปกิจกรรม


 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642