UP DATE : เกษตรนิวสเลเตอร์ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


up date : 23/09/2554

ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 ( 21-28 กันยายน 2554)     
ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ( 14-21 กันยายน 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 (31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2554)   
ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 (24 - 31 สิงหาคม 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 (10 - 17 สิงหาคม 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 (20-27 กรกฎาคม 2554)  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 (6-13 กรกฎาคม 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 (22-29 มิถุนายน 2554)    
ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 (15-22 มิถุนายน 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 (8 - 15 มิ.ย. 54)                    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 (12 ม.ค. - 19 ม.ค.54)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 (6 ม.ค. - 13 ม.ค. 54) (หน้า 1)           (หน้า 2)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 (22 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 53)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 (1 ธ.ค. - 8 ธ.ค.. 53)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 (28 พ.ย. - 1 ธ.ค.. 53)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 (17 พ.ย.. - 24 พ.ย. 53)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 (3 พ.ย.. - 10 พ.ย. 53) (หน้า 1)         (หน้า 2)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 (27 ต.ค. - 3 พ.ย. 53) (หน้า 1)        (หน้า 2)

 

 

 

 

 
 
 
 
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944642