วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ


การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554


Last update 28/05/2554
 

 

     การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักศึกษาคณะเกษตร รหัส 54081... พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร


 

รูปกิจกรรม


 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-2 โทรสาร 053 - 944642