วิสัยทัศน์ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียน การสอน และการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีคุณาภาพ
CMU
e-Document
Last update 12/09/2557
 


กิจกรรมโรดโชว์ คณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

         งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมจัดกิจกรรมโรดโชว์ ประชาสัมพันธ์แนะนำคณะฯ และการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กันยายน 2557


(

รูปกิจกรรม : โรดโชว์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
รูปกิจกรรม
         
         
         
 
 
         
 
 
         

 

                            

 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเาชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 944641-3 โทรสาร 053 - 944642