หนังสือหน่วยวิจัยข้าวก่ำ

 

หนังสือ ข้าวก่ำ(ข้าวเหนียวดำ) ทรัพยากรข้าวไทยที่ถูกลืม

Purple Glutinous Rice The Neglected Thai Rice Resources

 

ISBN 978-974-672-608-5

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์

หน่วยวิจัยข้าวก่ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มีจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือดวงกมล เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053206995-9

ราคาเล่มละ 200 บาท

 

 

 

 

viagra