Print Recommend

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 • กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

  กิจกรรม การอนุรักษ์ 1.1) ปลูกข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 33 พันธุ์ดังรูปภาพ เพื่อรักษาความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ที่แปลงวิจัย ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1.2)การปลูกขยายเมล็ด foundation seed พันธุ์ ก่ำดอยสะเก็ด จำนวน 4 ไร่ เพื่อเตรียมการสำหรับการกระจายพันธุ์ปลูกสำหรับเกษตรกรผู้สนใจปลูกในปีต่อไป ดังภาพ 1.2)การปลูกขยายเมล็ด foundation seed พันธุ์ ก่ำดอยสะเก็ด จำนวน 4 ไร่ เพื่อเตรียมการสำหรับการกระจายพันธุ์ปลูกสำหรับเกษตรกรผู้สนใจปลูกในปีต่อไป ดังภาพ 2. การใช้ประโยชน์ 2.1) การสร้างประชากรข้าวลูกผสมใหม่ระหว่างข้าวเจ้าก่ำสายพันธุ์คัดเลือก กับข้าวขาวพันธุ์ปรับปรุง (ปทุมธานี 1) เป็นการนำเอาพันธุกรรมข้าวก่ำพื้นเมืองซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในลักษณะ นาปี (ข้าวไวแสง-photoperiod sensitive: short-day) มาใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างข้าวก่ำพันธุกรรมใหม่ที่มีลักษณะเป็นข้าวก่ำไม่ไวแสง (photoperiod non sensitive) ซึ่งได้นำเอาข้าวก่ำพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็น ข้าวเหนียว ปรับลักษณะเป็น ข้าวเจ้า แล้วนำไปผสมก...

  เสาร์, 30 กรกฏาคม 2011
  (5 votes)
  7214 views
 • ข้าวก่ำรักษา เบาหวาน มช.โชว์ผลงานวิจัยเจ๋ง

  จากความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ระบุว่า ข้าวก่ำ (Purple Rice) หรือ ข้าวเหนียวดำ (Black Sticky Rice) เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวชนิดหนึ่งที่มีเมล็ดเป็นสีออกแดงม่วงหรือแดงก่ำ จนเรียก ข้าวก่ำ และเป็นชื่อเรียกตามภาษาถิ่นของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพันธุ์ข้าวก่ำพื้นเมืองมีกว่า 42 พันธุ์ แต่ที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรมีเพียงบางพันธุ์ โดยพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดเป็นพันธุ์ข้าวก่ำซึ่งมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงและได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นส่วนใหญ่ ดร.นริศรา ไล้เลิศ อาจารย์จากกลุ่มวิจัย ?คลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ข้าวก่ำมีสารอาหารสำคัญ และยังสังเคราะห์แอนโทไซยานิน ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง มีฤทธิ์ต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ช่วยในการหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลล์ร่างกาย ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งชนิดเน...

  เสาร์, 10 พฤศจิกายน 2012
  (11 votes)
  6470 views
 • หน่วยวิจัยข้าวก่ำ ดำเนินการแปลงสาธิตข้าวเหนียวดำ ณ โรงเรียนวัดคีรีวง จ.สุราษฎร์ธานี

  หน่วยจัยข้าวก่ำ นำโดย รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ ความร่วมมือเพื่อการวิจัยแปลงสาธิตข้าวเหนียวดำโดยโรงเรียนวัดคีรีวง ได้ดำเนินการแปลงสาธิตข้าวเหนียวดำ เมื่อเสาร์วันที่ 30 กรกฏาคม 2554 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในแปลงสาธิตข้าวเหนียวดำเป็นอย่างมาก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

  เสาร์, 22 ตุลาคม 2011
  (7 votes)
  5885 views
viagra