ระหว่างปรับปรุงสามารถรับข้อมูลผ่านทาง   facebook  :  ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ   
หรือ โทร.  053-948401 - 2  โทรสาร. 053-948403