กลับไปสู่หน้าหลัก เกี่ยวกับผู้สอน แบบเรียน แบบทดสอบแต่ละบท ถาม-ตอบข้อข้องใจ อย่าลืมเข้ามาชมได้นะครับ

 

 

 

 


++ คำแนะนำ ++ โปรดอ่านเนื้อหาของบทนี้ให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำแบบทดสอบ
++ คำเตือน !!!! ++
การดูเฉลยก่อนทำแบบทดสอบถือว่าเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงต่อตนเอง

แบบทดสอบบทที่ 4
เรื่อง การสังเคราะห์แสง


1. การไหลของอิเลคตรอนในคลอโรพลาสต์เกิดที่ใด

Cristae
Stroma
Matrix
Thilakoid
ถูกทุกข้อ

2. Ribulose 1,5 diphosphate carboxylase ทำหน้าที่อะไร

จับ CO2
จับ O2
จับ CO2 และ O2
จับ N2
ถูกทุกข้อ

3. พืชชนิดใดไม่มีกระบวนการ Photorespiration

มันฝรั่งและอ้อย
ทานตะวันและข้าวโพด
ข้าวฟ่างและข้าว
ข้าวโพดและอ้อย
ข้าวและข้าวสาลี

4. Dark reaction เกิดเมื่อไร

กลางคืนเท่านั้น

กลางวันและกลางคืน

กลางวันเท่านั้น

เมื่อเกิดความมืดในเวลาใดก็ได้ของวัน
กลางวันมากกว่ากลางคืน

5. ข้อใดเป็นลักษณะของพืช C3

มี Photorespiration

มี Bundle sheath

มีคลอโรฟิลล์ d

มี CO2 compensation point ต่ำกว่าพืช C2
ถูกทุกข้อ

เฉลย