รูปแบบของการทาบกิ่งแบบ Inarching

 

2.1 การทาบกิ่งแบบ Modified spliced approach graft

 
 
 
 

 

     วิธีนี้ควรเลือกต้นตอที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับกิ่งพันธุ์ดีก็ได้ โดยการเฉือนต้นตอเป็นปากฉลามให้แผลยาว 2-3 นิ้ว เหลือส่วนต้นตอไว้ 4-6 นิ้ว สำหรับทาบเข้ากับกิ่งพันธุ์ดี ที่เฉือนเป็นรูปโล่ไว้ ขนาดเท่ากับแผลของกิ่งพันธุ์ดี นำมาทาบรอยเฉือนเข้าด้วยกันให้สนิท ถ้าขนาดของกิ่งแตกต่างกัน ต้องวางให้แนวเนื้อเยื่อเจริญสัมผัสกันด้านใดด้านหนึ่งของรอยแผล จึงพันด้วยผ้าพลาสติกวิธีการนี้ต้องมัดถุงต้นตอ ไว้ให้แน่นกับกิ่งพันธุ์ดี ไม่ให้เคลื่อนที่

 

 
 

 
 

2.2 การทาบกิ่งแบบ Modified side graft

 
 
     ตัดยอดต้นตอให้เหลือโคนยาว 4-6 นิ้ว แล้วเฉือนเป็นปากฉลามให้แผลยาว 1.5-2.0 นิ้ว และเฉือนด้านตรงข้ามของรอยเฉือนเข้าเนื้อไม้เช่นกัน เป็นรูปลิ่มแผลอาจสั้นกว่ารอยแรกที่เตรียมไว้ เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเฉียงขึ้นให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้ ประมาณหนึ่งในสามของขนาดกิ่งให้แผลยาว 1.5-2.0 นิ้ว เช่นเดียวกันรอยเฉือนของต้นตอ นำต้นตอที่เตรียมไว้มาเสียบเข้าไปในกิ่งพันธุ์ดี พันด้วยผ้าพลาสติกยึดกิ่งไว้ให้แน่น
 

 

 
 

 
 

2.3 การทาบกิ่งแบบ Modified side veneer graft

 
 
 
 
 

 

     ปฏิบัติเช่นเดียวกับ modified side graft แตกต่างกันที่การเตรียมกิ่งพันธุ์ดี หลังจากเฉือนกิ่งเฉียงเข้าไป ในเนื้อไม้แล้วตัดส่วนเปลือกที่เฉือน ออกสองส่วนเหลือไว้ หนึ่งส่วนเท่านั้น ให้ตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศาแล้วทาบกิ่งต้นตอที่เตรียมไว้ก่อน พันด้วยผ้าพลาสติก
 
 

 

 
 

2.4 การทาบกิ่งแบบ Modified bark graft

 
 
     เป็นวิธีที่ใช้สำหรับการค้ำยันกิ่งพันธุ์ดีที่มีขนาด ต้นใหญ่กว่าต้นตอโดยการกรีดกิ่งพันธุ์ดีเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลับหัวลงในตำแหน่งที่จะนำ ต้นตอมาค้ำได้พอดีเผยอเปลือกของกิ่งพันธุ์ดีออก เตรียมต้นตอโดยการตัดยอดต้นตอเหลือโคนไว้ใน ระดับที่จะเสียบกิ่งเฉือนปลายกิ่งเป็นปากฉลาม ทั้งสองด้านให้ด้านนอกสั้นกว่าด้านในเล็กน้อย เสียบเข้าไปในแผลที่เตรียมไว้บนกิ่งพันธุ์ดีแล้วพัน ด้วยผ้าพลาสติก
 
 
 
 

 
 

2.5 การทาบกิ่งแบบ L-flab method

 
 

     เป็นวิธีที่ใช้สำหรับค้ำยัน โดยกรีดกิ่งพันธุ์ดีเป็น รูปตัวทีหัวกลับแล้วเผยอเปลือกออกด้านขวาหรือซ้าย เพียงด้านเดียว เตรียมต้นตอเช่นเดียวกันแบบ modified bark graft โดยเฉือนปลายกิ่ง เป็นปากฉลามทั้งสองด้านให้ด้านนอกสั้นกว่า ด้านในเล็กน้อยแล้วเสียบเข้าไป ในแผลที่เตรียมไว้ บนกิ่งพันธุ์ดีแล้วพันด้วยผ้าพลาสติก