รูปแบบการทาบกิ่งแบบ Approach grafting

 

1.1 การทาบกิ่งแบบประกับ ( Spliced approach graft )

 
 
     เลือกกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ใช้มีดเฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปโล่ให้แผลยาว ประมาณ 2-3 นิ้ว ส่วนเหนือรอยเฉือนของ กิ่งพันธุ์ ดียาว 30-50 เซนติเมตร จากนั้น เฉือนต้นตอเป็นแผลขนาดเท่ากัน บริเวณใกล้ กับส่วนโคนกิ่งแล้วทาบกันให้สนิทจึงพันด้วย ผ้าพลาสติก

 

 

 
 

1.2 การทาบกิ่งแบบเข้าลิ้น (Tongued approach graft)

 
 
 
   
 
 
   

     ปฏิบัติเช่นเดียวกับแบบ spliced approach graft แตกต่างกันบริเวณรอยเฉือนจะทำเป็นลิ้น โดยเฉือนเข้าในเนื้อไม้จากตำแหน่งหนึ่งในสามของ กิ่งทั้งสองให้หงายขึ้นและคว่ำลง ทาบกิ่งทั้งสองให้ลิ้นสอดกันเพื่อทำให้รอยประสาน ไม่ฉีกหักง่ายและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สัมผัสของแนว เนื้อเยื่อเจริญอีกด้วยนอกจากนั้นยังทำให้การพัน ผ้าพลาสติกทำได้สะดวก

 
 
 
 

1.3 การทาบกิ่งแบบแกะเปลือก (Inlay approach graft)

 
 

     เป็นวิธีที่ใช้กับพืชที่มีขนาดแตกต่างกันมากระหว่าง ต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีหรือพืชที่มีเปลือกของต้นตอหนากว่า กิ่งพันธุ์ดีมักเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าจะต้องมีเปลือกล่อน สามารถลอกออกได้จึงจะใช้วิธีนี้ นิยมใช้กับมะม่วง มะปราง กระท้อน ขนุน มะขามหวาน ทุเรียน

     การเตรียมต้นตอโดยกรีดเปลือกสองแนวขนาน กันลงมา กว้างเท่ากับขนาดของกิ่งพันธุ์ดีให้ยาว 3-4 นิ้ว แล้วกรีดขวางด้านบน และด้านล่างเพื่อลอกเอาเปลือกออกมา ทั้งชิ้นต้องทำในระยะที่ลอกเปลือกได้ เฉือนด้านหัวและท้ายรอยแผลเข้าไปในเนื้อไม้เฉียงลง ให้จรดกับแนวที่กรีดขวางไว้ทั้งด้านบนและล่าง จากนั้นเฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นแผลรูปโล่ยาวเท่ากับแผล ที่เตรียมไว้บนต้นตอ นำกิ่งทั้งสองมาทาบกันแล้ว พันด้วยผ้าพลาสติก เมื่อต่อกิ่งไว้ 30-45 วันแล้ว จึงควั่นกิ่งต้นตอเหนือรอยต่อและควั่นกิ่งพันธุ์ดี ใต้รอยต่อก่อนตัดออกมาให้ยอดของกิ่งพันธุ์ดี เจริญเติบโตต่อไป