วัตถุประสงค์

 
 

1. อธิบายความหมายของการทาบกิ่งได้อย่างถูกต้อง
2. บอกถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ในการทาบกิ่งได้
3. อธิบายถึงขั้นตอนในการทาบกิ่งได้

 

 
 

        การทาบกิ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ อีกวิธีหนึ่งที่ใช้กับพืชที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธี อื่นได้ง่าย  โดยวิธีการนำต้นพืชสองต้นที่มีระบบรากมา เชื่อมต่อกิ่งกันเมื่อเกิดการประสานตัวของกิ่งทั้งสอง แล้วจึงตัดรากของต้นหนึ่งออกเหลือเป็นต้นใหญ่ที่มี ระบบรากของพันธุ์หนึ่งและยอดเป็นอีกพันธุ์หนึ่ง  ดังนั้น กิ่งพันธุ์ดีที่ เป็นยอดสามารถเจริญเติบโตออกดอกติดผล ได้เร็วกว่าวิธีการเพาะเมล็ด  การทาบกิ่งทำได้ทุกฤดู ซึ่งให้ผลสำเร็จได้ดีในระยะที่ต้นอยู่ในระยะเจริญเติบโต

 
   
 

การทาบกิ่งแบบต่างๆ

 
 

1. การทาบกิ่งแบบ Approach grafting   เป็นวิธีการที่ต้นพืชทั้งสองที่นำมาต่อกันยังไม่ถูกตัดยอดออก ซึ่งจะทำการต่อกิ่งให้เกิดการเชื่อมต่อกันแล้วจึงตัดยอดของต้นที่ไม่ต้องการออก

 

 
 

2. การทาบกิ่งแบบ Inarching   เป็นวิธีการที่ตัดยอดออก แต่มีระบบรากมาเสียบเข้ากับต้นพืชอีกพันธุ์หนึ่งที่มีทั้งระบบรากและยอด

 

 

 

     เมื่อเกิดการเชื่อมประสานกันแล้วจึงตัดบริเวณใต้รอยต่อ เป็นต้นที่มีระบบรากที่มียอดของอีกพันธุ์หนึ่งวิธีการนี้ จึงมักต้องมีต้นพันธุ์ดีที่มีต้นขนาดใหญ่แล้วใช้ระบบราก ของต้นตอซึ่งมีขนาดของกิ่งเล็กกว่าหรือเท่ากับกิ่งพันธุ์ดี มาเชื่อมต่อกันใช้กับการต่อซ่อมต้นพืช (repair grafting) และการเสริมราก ปัจจุบันมีการนำมา ใช้ในการขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่มจำนวนและได้ต้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่สามารถออก ดอกติดผลได้เร็ว

 

     การค้ำยันหรือการเสริมรากให้กับ ต้นพันธุ์นั้นสามารถใช้ต้นตอมาทาบไว้ ได้มากกว่าหนึ่งต้นโดยทำรอบต้นที่มี ขนาดใหญ่ต้นที่นำมาเสริมระบบรากเข้าไปนี้ จะได้รับอาหารจากต้นพันธุ์และมีการเจริญได้ อย่างรวดเร็วทำให้ระบบรากมีความแข็งแรง ช่วยยึดเกาะและหาอาหารมาเลี้ยงต้นได้ดีขึ้น ถ้ามีหน่อเจริญมาจากต้นตอเหล่านี้ให้ คอยตัดทอนออกเพื่อไม่ให้มาแย่งอาหาร และรบกวนการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ได้

 

 
 

     การทาบกิ่งมักจะต้องเตรียมต้นตอที่ได้มาจาก การเพาะเมล็ดซึ่งจะถอนขึ้นมาจากแปลงแล้ว ตัดแต่งรากออกบ้าง สำหรับพืช บางชนิดเช่น ขนุน อาจมีการใช้สารเร่งรากคลุกกิ่งก่อนนำมาใส่ในถุงที่ อัดแน่นด้วยขุยมะพร้าวที่ชื้นพอประมาณมัดปากถุง ให้แน่นเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับการเจริญของราก ขณะนำไปทาบกิ่งกับอีกต้นหนึ่งการใช้ขุยมะพร้าว เป็นวัสดุเพาะ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาเก็บความชื้นได้ เมื่อนำไปทาบกิ่งกับต้นพันธุ์ดีแล้วควรใช้เชือกยึดถุง ไว้กับกิ่งเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่จะทำให้การเกิดรอย ประสาน ประสพความสำเร็จได้ดีขึ้น

 

 

         
   

 

แบบฝึกหัดบทที่9  

 

กลับหน้าเมนูหลัก