การตัดชำกิ่ง (stem cuttings)

  2. การตัดชำกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน (semihardwood cuttings)      
      เป็นกิ่งที่มีการสะสมอาหารบ้างแล้ว เปลือกลำต้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล พบมีใบติดอยู่บ้าง มักเป็นกิ่งที่สามารถโค้งงอเป็นมุม 70-80 องศาได้ เป็นกิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูร้อนหรือต้นที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตก่อนการพักตัว พืชแต่ละชนิดจึงมีลักษณะความแก่และแข็งของกิ่งแตกต่างกันไปต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในการพิจารณา    
        การเตรียมกิ่งนิยมใช้กิ่งบริเวณใกล้ปลายยอด หรือส่วนโคนของกิ่งก็ได้ ตัดกิ่งชำยาว 3-6 นิ้ว เอาใบล่างๆ ออก ถ้าใบมีขนาดใหญ่และยาว ให้ตัดแผ่นใบออกหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งเพื่อลดการคายน้ำ และไม่เสียเนื้อที่มาก อย่างไรก็ตามให้มีใบเหลืออยู่กับกิ่งนั้นให้ผลสำเร็จได้ดีกว่ากิ่งที่ไม่มีใบติดอยู่เลย ใบยังสามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารมาใช้ในการเกิดรากได้    
  พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดชำกิ่งแก่กึ่งอ่อนได้แก่ ยี่โถ ชบา หนวดปลาหมึก เฟื่องฟ้า อเซเลีย คริสต์มาส กุหลาบ ส้ม ฝรั่ง