Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at D:\Web\highland\configuration.php:1) in D:\Web\highland\libraries\joomla\session\session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at D:\Web\highland\configuration.php:1) in D:\Web\highland\libraries\joomla\session\session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at D:\Web\highland\configuration.php:1) in D:\Web\highland\libraries\joomla\session\session.php on line 426
ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทย
Home เกี่ยวกับศูนย์ฯ ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทย

ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทย

 

รายงานการสัมมนาเรื่อง "ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทยกับโอกาสทางการตลาด"

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 ธันวาคม 2542
 
ที่
เรื่อง
1
คำนำ
2
กำหนดการสัมมนา
3
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา
การบรรยาย
4
ภาพรวมการส่งเสริมและการผลิตกาแฟอาราบิก้า
5
การส่งเสริมการปลูก การผลิต และการตลาดกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย
6
ภาพรวมงานวิจัยกาแฟอาราบิก้า
7
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับกาแฟผงสำเร็จรูป
8
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับกาแฟคั่วบด
9
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับการส่งออก
10
กาแฟอาราบิก้ากับโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
11
การผลิตกาแฟอาราบิก้าของโครงการพัฒนาดอยตุง
12
อภิปรายสรุป "ผลิตภาพกาแฟอาราบิก้าไทยกับโอกาสทางการตลาด"
ภาคผนวก
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
สรุปการประเมินผลการจัดการสัมมนา
ภาพบรรยากาศการสัมมนา
เครื่องคั่วกาแฟของกองเกษตรวิศวกรรม

 

drop_back