Home เกี่ยวกับศูนย์ฯ เกี่ยวกับศูนย์/สถานีวิจัย

เกี่ยวกับศูนย์/สถานีวิจัย

สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มีสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูงอยู่ในความดูแล 4 สถานีคือ

 

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า หรือ Site A 

          

         สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนเคี่ยนไร่หน้า หรือ Site A ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ N 18o 50' 23.11", E 98o 53' 53.31' อยู่ทางทิศเหนือของยอดดอยปุย ห่างจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมาณ 28 กิโลเมตร สถานีฯ มีพื้นที่ประมาณ 262 ไร่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 - 1,300 เมตร เริ่มเปิดพื้นที่ดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2516

      แปลงผลิตพืชหลักของสถานีฯ ในปัจจุบันคือ การแฟอราบิก้า ไม้ผลเมืองหนาว พืชผักเมืองหนาว และพืชเศรษฐกิจบนที่สูงอื่นๆ ในแต่ละปีจะมีการฝึกอบรมเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูง และนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์จากสถาบันต่างๆ มีอาคารที่พักสำหรับการฝึกอบรม และที่พักผ่อนของบุคคลทั่วไป จำนวน 7 หลัง มีห้องประชุม และโรงครัวไว้อำนวยความสะดวกด้วย สภาพภูมิอากาศเป็นแบบป่าดิบเขามีต้นสนเขาขึ้นอยู่ประปราย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 19.8o C ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2,495 มม. ความชื่นสัมพันธ์เฉลี่ยทั้งปี 75%

 

DSCN2590

 

 

 

     สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลังหรือ (Site B) สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลังหรือ Site B ตั้งอยู่ที่บ้านขุนแม่ไน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ N 18o 55' 42.77" , E 98o 53' 21.40" อยู่ห่างจากไร่หน้าประมาณ 4 กม. มีพื้นที่ดูแลประมาณ 252 ไร่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระหว่าง 1,100 - 1,200 เมตร ความลาดเทระหว่าง 2 - 35 เปอร์เซ็นต์ โดยรอบพื้นที่สถานีเป็นป่าดิบเขาผสมสนสามใบ พื้นที่ส่วนมากจะปลูกลิ้นจี่ ไม้ผล และพืชผัก มีอาคารที่พักนักศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไปทั้งสิ้น 3 หลัง ความจุราว 30 - 40 คน มีห้องประชุมขนาดเล็กโรงเรือนซ่องบำรุงอุปกรณ์เกษตร เรือนเพาะชำมาตรฐาน 1

 

DSCN3540

_DSC0003

 

สถานีเกษตรที่สูงหนองหอย

       สถานีเกษตรที่สูงหนองหอยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ N 18o 55' 19.01", E 98o 48' 57.73" ห่างจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทาง เชียงใหม่ - แม่ริม - สะเมิง มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 - 1,000 เมตร มีพืชหลักที่ปลูกได้แก่ กาแฟอราบิก้า พืชผักบนที่สูง ลิ้นจี่ พลัม พลับ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,354.5 มม. (1,512.4 - 2,821.5 มม.) อุณหภูมิอากาศ เฉลี่ยทั้งปี 28.5o C ความชื้นสัมพันธ์ เฉลี่ยทั้งปี 81.1%

 

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ (ดอยเชียงดาว)

     สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะเดิมเป็นสถานีทดลองการเกษตรของโครงการเกษตรที่สูงไทย - ออสเตรเลีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และหลังจากโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2523 ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้มอบสถานีแห่งนี้ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในกิจการของโครงการวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนที่สูง สถานีตั้งอยู่บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ N 19o 55' 18", E 98o 49' 56.54" ห่างจากคณะเกษตรศาสตร์ ประมาณ 90 กิโลเมตร สถานีตั้งอยู่บนสันเขามีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ พื้นที่มีความลาดชัน 20 - 50 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,560 เมตร โครงการวิจัยหลักที่สถานีฯ ป่าเกี๊ยะเป็นโครงการเกี่ยวกับความหลากหลายทั้งในเชิงนิเวศวิทยา ชนิดของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาพืชประจำถิ่นดอยเชียงดาว ภูมิอากาศโดยทั่วไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2,167 มม. อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 19.8o C ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 74.9% 

 

 

DSC06190

DSC06210

DSC06296

รูปภาพบ้านพักเรือนแถวและลานกางเต้นท์

 

 

 

 

   
 อัตราค่าบริการบ้านพัก
สถานีขุนช่างเคี่ยน
สถานีป่าเกี๊ยะ
ประชาชนทั่วไป
600 บาท
500 บาท
บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
500 บาท
400 บาท
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
300 บาท
300 บาท
กางเต็นท์ (หลังไม่เกิน 2 คน)
 100 บาท
 100 บาท

 

 

 

 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อที่พักและชำระเงินได้ที่ โทร. 0-5322-2014 หรือ

0-5394-4052 ก่อนวันเข้าพักอาศัย (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:25 น.)