• กาดวัฒนธรรมเกษตร (กาดโก้งโค้ง) ประจำเดือน กันยายน 2560

  [วันที่

  20170815
  15 ส.ค. 60]
 • กาดวัฒนธรรมเกษตร (กาดโก้งโค้ง) ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโ.....

  [วันที่
  20170616
  16 มิ.ย. 60]
ผลผลิตเด่น/ผลิตภัณฑ์เด่น/งานบริการวิชาการเด่นของศูนย์

กาแฟ CMU coffee

CMU COFFEE

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด (Roasted & Ground Coffee) ระดับพรีเมี่ยม ในนาม  CMU Coffee” ที่เป็นผลผลิตจากการบูรณาการผลงานการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเขตกรรม จนถึงการแปรรูปในขั้นตอนต่างๆ ทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟชั้นคุณภาพท.....

ไข่สดจากฟาร์ม

CMU COFFEE

อุดมไปด้วย โปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 9 ชนิด, วิตามิน เอ-บี-ซี-ดี, ธาตุเหล็ก, สังกะสี, ซิลิเนียม, ไอโอดีน ฯลฯ

.....

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและดินปลูกคุณภาพสูง

CMU COFFEE

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหมัก ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ จะช่วยส่งเสริมให้ดินมีโครงสร้างที่ดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาสูตร "ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพคุณภาพสูง สูตร เกษตร มช.-5 (AG-5)" เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดินและช่วยให้ธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้พัฒนาดินปลูกคุณภาพ จำหน่ายในราคาย่อม.....

ข้าวเพื่อสุขภาพ

CMU COFFEE

"ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมหุงเพื่อสุขภาพ" ประกอบด้วย ส่วนผสมของข้าวหอมมะลิและข้าวก่ำ ในอัตราที่พอเหมาะ เพื่อให้ข้าวที่หุงได้มีสีม่วงอ่อน และมีความหอม นุ่ม น่ารับประทาน ซึ่ง สารสีม่วงที่ได้จากข้าวก่ำจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานิน และแกมม่าโอซานอล ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีผลดีต่อสุขภาพ ในการช่วยป้องกันโรคหัวใจ ลดคอเล.....

ภาพกิจกรรม
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone 053-944088
http://www.web.agri.cmu.ac.th/atsc/