English  Thai 
:: วารสารเกษตร เป็นวารสาร วิชาการราย 4 เดือน ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-944090 ต่อ 15 ::
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
แนะนำวารสารเกษตร
ขั้นตอนการจัดทำวารสารเกษตร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
อัตราค่าสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อสอบถาม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 จำนวนผู้เยี่ยมชม: 46221 Visitors46221 Visitors46221 Visitors46221 Visitors46221 Visitors46221 Visitors

ค้นหา:   


 ข่าวสารวารสารเกษตร
  ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สมัครสมาชิกวารสารเกษตร :::
              สวัสดีค่ะ.. ยินดีต้อนรับสู่ "วารสารเกษตร" วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
              ขณะนี้เราได้เปิดบริการ "รับสมัครสมาชิกวารสารผ่านเว็บ" โดยท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เมนูซ้ายมือที่ สมัครสมาชิก หรือจะเข้าไปดูเรื่องเต็ม (Full Paper) ของบทความวิชาการ ซึ่งตอนนี้ทางวารสารเกษตรให้สิทธิ์ในการดูเรื่องเต็มได้โดยคลิกที่ รายชื่อบทความที่ตีพิมพ์แล้ว ก็ได้ หรือถ้าต้องการหาบทความที่ต้องการจริงๆ จะลองใช้บริการ ค้นหาบทความ ก็ได้นะคะ ทั้งสะดวกและรวดเร็วดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944089-92 ต่อ 15 E-mail: agjournal@cmu.ac.th


วารสารเกษตร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1  มกราคม 2557

 
รายชื่อบทความ
Development of Turning Devices for Solar Drying of Paddy Rice in the Philippines
ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรี ไทย-จีน ต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวปกาเกอะญอในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การอุดตันของท่อลำเลียงในก้านดอกกล้วยไม้ บัวหลวง และพุทธรักษา
ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพริกหวาน
ฟิตเนสคอสต์ของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไดอะไมด์ในหนอนใยผัก
การจำแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลง ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรือง
ผลของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินต่อการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของสตรอว์เบอร์รีที่ต้านทานต่อคาร์เบนดาซิม
 
เจ้าหน้าที่ ==>
 user:   
 รหัสผ่าน:
 

 

 

 
งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Agricultural Chiang Mai University โทร. 053-944090 ต่อ 15 โทรสาร 053-944090 ต่อ 14